Onderzoek en behandeling van sensorische informatieverwerkingsproblematiek (sensorische integratie).

Kinderbekkenfysiotherapie. Kinderen met plas- en ontlastingsproblemen.

Kinderen met Somatisch Onverklaarbare  Aandoeningen (SOLK).

Plagiocephalometrie is een meting van het hoofdje van een baby met een hoofdbandje om te bekijken hoe scheef of hoe plat het hoofdje is gegroeid. Dit om de waarde van de afplatting zo objectief mogelijk te meten.

Onderzoek en behandeling van neurologische problemen.

We beschikken over een veelheid aan testen, zoals de M-ABC-1 en 2. De BSID III. VMI, BHK, KOEK, GMFM, AIMS, FSM, Bruce, Frast, enz