Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed

Basisverzekering

Kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een niet-chronische aandoening: max. 18 behandelingen.

Kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening: volledige vergoeding.

Voor de basisverzekering geldt voor kinderen GEEN eigen risico.

Aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering is er de mogelijkheid om u middels verschillende pakketten aanvullend te verzekeren, veel pakketten hebben een ruime vergoeding voor kinderfysiotherapie.

KIJK ALTIJD UW POLIS NA VOOR DE EXACTE VOORWAARDEN !

Wij zijn allen BIG geregistreerd als (kinder)fysiotherapeut en hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Twijfelt u dan nog of kinderfysiotherapie in onze praktijk (volledig) vergoed wordt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing niet nodig

Directe toegankelijkheid (DTF)

Onze kinderfysiotherapiepraktijk is direct toegankelijk. Als u zonder verwijzing komt, dan zullen we de eerste afspraak gedeeltelijk gebruiken voor een screening; we stellen gerichte vragen en doen een kort onderzoekje om te bepalen of uw kind bij ons op de juiste plek is.

Zo ja, dan vindt een uitgebreider onderzoek plaats.

Zo nee, dan volgt een gericht advies waar u het beste met uw hulpvraag naar toe kunt gaan.

U kunt ook doorverwezen zijn door uw huisarts, de specialist, de consultatiebureau-arts of schoolarts

Tarieven

Bekijk de tarieven direct online

Bovenstaande prijzen, zijn van toepassing wanneer u zonder tussenkomst van de zorgverzekering diensten bij ons afneemt.

Mocht u een afspraak niet binnen de 24 uur hebben afgemeld, krijgt u een rekening die u niet bij de zorgverzekeraar kunt indienen. Dit heeft de zorgverzekeraar zo gesteld om de behandeltrouw zo optimaal mogelijk te houden. Het betreft een particuliere rekening als niet nagekomen afspraak, het tarief wat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en zal lager uitvallen als de hierboven vermelde tarieven.