Missie

Onze missie is het leveren van een kwalitatief hoogwaardige kinderfysiotherapeutische dienstverlening aan kind en het kindsysteem. Ons doel is om “alle” betrokkenen bij de therapie te betrekken om daardoor zo snel mogelijk het kind te kunnen laten functioneren op het wenselijke niveau en vaardigheden te borgen.

 

Kernwaarden

  • Klantvriendelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Serieus genomen worden
  • Respectvol bejegenen

Niet alleen het kind is belangrijk in de therapie , maar vooral ook het cliënt/kindsysteem. De Praktijk heeft een vaste structuur in behandeling. Eerst evaluatie, dan oefenen en als laatste altijd een leuke activiteit door het kind zelf gekozen (waarin de therapeut wel richting sturend is, zodat het ook meteen een activiteit is waarin wat geoefend wordt) 

Er wordt naar gestreefd dat kind en gezin de beperkingen die een kind heeft leert onderkennen en accepteren, net als dat men weet en accepteert dat men blauwe ogen heeft. Voor elk kind en gezin is dat anders en vraagt meer of minder tijd.

Dit betekent dat ouders bij de therapie betrokken worden en zo nodig ook leerkrachten en andere disciplines die bij het kind betrokken zijn. Voor de kinderen met grotere beperkingen komen wij indien nodig ook aan huis om de vaardigheden ook thuis te integreren en/of de hulpmiddelen die thuis gehanteerd worden opnieuw in te stellen.