Welkom bij Kinderfysio Breda!

Wij helpen ieder kinder van 0 tot 18 jaar met speciaal op kinderen gerichte fysiotherapie. U kunt bij Kinderfysio Breda terecht op meerdere locaties in Breda en Teteringen.

Doordat kinderen  bewegen en spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. In de meeste gevallen gaat dit goed. Bij sommige kinderen gaat de ontwikkeling niet vanzelf en is een stukje extra hulp en ondersteuning noodzakelijk. Wij zijn opgeleid om uw kind te helpen met deze ontwikkelingen. Vanaf de allerjongsten tot aan de volwassenheid aan toe.

CORONA

Wat zijn het vreemde en ongeloofwaardige tijden. Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid en verwarring; wat kan nog wel, wat kan niet? Een vervelende situatie waarin wij handelen volgens de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsgroep.

Wij blijven open en voor noodzakelijke zorg blijven we met afstand behandelingen geven in de praktijk of aan huis. Daarnaast geven we behandelingen via videobeeldbellen (wat kinderen erg leuk vinden!) en geven we e-health (telefonisch en mail).

Mocht u vragen hebben over uw kind dat kunt u ons altijd bellen. Doen hoor!

Op de website komen oefeningen en spelletjes te staan die u met uw kinderen kunt doen. Ook voor de fijne motoriek.

Zintuiglijke of motorische achterstand?

Als u, uw huisarts, de leerkracht of het consultatiebureau merkt dat de ontwikkeling van uw kind langzamer of anders verloopt dan gebruikelijk, kunnen wij uw kind helpen. Kinderen hebben dan baat bij extra oefeningen om bepaalde vaardigheden beter te beheersen en bepaalde motorische handelingen met extra ondersteuning te verbeteren. Deze ondersteuning kan ook begeleiding op afstand zijn.

Kinderen met een beperking

Bij kinderen met een beperking bieden we ook uitkomst. Wij leren kinderen met een beperking met kindgerichte oefeningen zo optimaal mogelijk om te gaan met hun zintuigen en motoriek. Wij zijn kinder-fysiotherapeuten en beschikken naast een opleiding fysiotherapie tevens over een aanvullende opleiding, speciaal gericht op kind-specifieke fysiotherapie. Onze kinderfysiotherapeuten observeren, onderzoeken en behandelen. Tevens kunt u bij ons terecht voor uitgebreide voorlichting en advies.

Observatie en onderzoek

Wij verrichten observatie en doen onderzoek bij uw kind om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische ontwikkeling en de fysieke toestand te vormen.

Kindgericht behandelplan

Met de resultaten van het onderzoek en de observatie, stellen we in overleg met u een behandelplan op. Wij behandelen uw kind met zorg, gericht op de verbetering van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind.

Lees meer over:

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, belt u ons gerust: 06-16336293. Als u uw kind wilt aanmelden voor behandeling of een onderzoek kunt u ook gebruik maken van onze contact-pagina.

U bent van harte welkom in onze praktijk.

Met vriendelijke groet,

Karin van Rijsewijk
Uw kinderfysiotherapeut voor Breda en Teteringen 

logo fysio Breda