Kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
Soms zijn kinderen en jongeren vaak moe en lusteloos, er zijn chronische klachten zoals
hoofdpijn, buikpijn of gewrichts- en spierpijnklachten, maar ook benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Het concentratievermogen is minimaal. Maar er is geen medische verklaring voor.
Het kan zijn, dat er dan sprake is van SOLK. Dit zijn klachten die medisch niet verklaarbaar
zijn, maar wel te verklaren vanuit andere factoren die in stand worden gehouden.
Kinderen die hier last van hebben, kunnen bijv. veel piekeren, moeite hebben met
ontspannen, hebben in- en doorslaapproblemen, gaan heel weinig doen of juist zichzelf
overvragen.
Wat doet de kinderfysiotherapeut?
Het doel van kinderfysiotherapie is het verhogen van activiteiten- en participatieniveau. Dit
wordt bereikt door het opbouwen van activiteiten middels graded activity, graded exercise of
graded exposure, waarbij het kind de doelen bepaalt. Het is gericht op activiteiten die het
leven weer normaler maken (fietsen, lopen, naar school gaan) tot het oppakken van
sportactiviteiten. Het is belangrijk dat het kind vooraf weet dat uitbreiding van het activiteiten-
en participatieniveau vaak eerder bereikt is dan de afname van de klachten.
Het startniveau is onder het basisniveau, zodat succeservaring mogelijk is. Het is van belang
om succes te behalen en het getoonde gewenste gedrag te bekrachtigen.
De begeleiding kan aangrijpen op een opbouw in conditie, activeren, ontspannings- en
ademhalingsoefeningen. Er wordt oplossingsgericht gewerkt waarbij in de begeleiding gepraat wordt in oplossingen en mogelijkheden.
De behandelfrequentie is bij de start één à twee keer per week afbouwend naar één keer per
maand.
Kinderfysiotherapie bij kinderen met SOLK wordt vaak ingezet als onderdeel van een
multidisciplinaire aanpak. Samenwerking met andere professionals, bv een
kinderpsycholoog, is van groot belang zodat gemeenschappelijk gewerkt wordt aan de
gestelde doelen.
Als u vragen heeft over de ontwikkeling en/of klachten van uw kind kijken en denken wij
graag met u mee.